Home
 

Albumo

Kipura pal programura

Bashavaslo chaso andej biblioteka

„Jekhvar sas, kaj nas” – sar paramichi andel shavorengo….

Bashavaslo literaturako chaso 4

Bashavaslo literaturako chaso 3

Informatikako sityaripe manushenge

Bashavaslo literaturako chaso 2

Bashavaslo literaturako chaso 1

Baboske theatrosko dikhkeripe 3.

Baboske theatrosko dikhkeripe 2.

„Kinchosko rodipe andej biblioteka” kon sodito avilas

Farshangoski ekskursija

„Kinchosko rodipe andej biblioteka”

Glassoska ginadyake ( shaj ashunes e ginadyi ) rajzolipeski ekskursija

Baboske theatrosko dikhkeripe

Amari nyevosardi biblioteka

Glassoska ginadyako getipe


Top