Home
 

Szabályok

Az iskolai könyvtár házirendje

  1. Az iskolai könyvtárnak minden tanuló a tagja lehet.
  2. A kölcsönzés ingyenes.
  3. Egy tanulónál (a tankönyveken kívül) egy időben egyszerre csak 1 db könyv lehet.

A kölcsönzési határidő 3 hét. Ha tovább is szükség van az olvasónak az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő újabb 3 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a hosszabbítás, ha másnak nincs szüksége arra a könyvre.

A könyv épségét, tisztaságát mindenkinek kötelessége megóvni. A könyvtárban enni, inni, vagy más olyan tevékenységet folytatni, amely zavarja az ott tartózkodók munkáját (hangoskodás, rendbontás), tilos. A dokumentumokban történt gondatlan vagy szándékos károkozás, elvesztés, eltulajdonítás kártérítési felelősséggel jár. A könyvtárban a váltócipő használata minden könyvtárhasználó számára kötelező.

Tanév végén a tanulóknak minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell hozni a könyvtárba kivéve a több évig használt tartós tankönyveket.

A nem kölcsönözhető könyveket (kézikönyvtári állomány) csak nyitvatartási időben, a könyvtáros engedélyével lehet használni.

A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.


Top
Skip to content