Home
 

Neveléslélektan

neveléslélektan nagyA könyv átfogóan foglalkozik a felnevelkedés pszichológiai aspektusaival. A szerzők célja, hogy a felnevelkedés folyamatát egységben szemléljék, szakítva azzal a korábbi hagyománnyal, amely egymástól függetlenül vizsgálta a nevelés legfontosabb színtereit és intézményeit (a család, az iskola, a tömegtájékoztatás). A nevelés iránt érdeklődők itt egy kötetben találják meg a felnevelkedés összetett, ugyanakkor egymással szoros kapcsolatban álló ágenseit. A szerzők arra is törekedtek, hogy megmutassák, melyek a nevelés és a felnevelkedés viszonylag állandó, az ember antropológiai jellegzetességeihez kapcsolódó, illetve a kultúra kontextusába ágyazott, történeti elemei.

Off 

2018-08-11 This post was written by Categories: EgyébKönyvajánló Tagged with:
No comments yet


Top